vergunningplicht nationaal en internationaal vervoer

 

Vergunningplicht

 

eigen rijder wordenVoor nationaal en internationaal vervoer voor derde tegen betaling met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg is er een vergunningsplicht.

 

Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in bezit zijn van de Eurovergunning. Wilt u een bedrijf starten in het beroepsgoederenvervoer over de weg, dan moet u dus eerst een Eurovergunning aanvragen bij de NIWO. Zodra u in het bezit bent van de Eurovergunning dan kunt u voor uw voertuigen vergunningbewijzen aanvragen. Met een Eurovergunningbewijs aan boord van uw voertuigen mag vervoer gedaan worden binnen de grenzen van de Europese Unie, alleen aan cabotage (binnenlands vervoer in een andere lidstaat) worden beperkingen gesteld. Als u buiten de Europese Unie wilt vervoeren, dan heeft u naast de Eurovergunning aanvullende ritmachtigingen nodig of een CEMT-vergunning. De Eurovergunning is vijf jaar geldig en kan daarna worden verlengd.

 

eigen rijder wordenU komt in aanmerking voor een Eurovergunning als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Kredietwaardigheid U bent kredietwaardig als u over voldoende financiele middelen beschikt voor een correcte start en voortgang van de onderneming. U moet beschikken over een bedrijfskapitaal van minimaal 9.000 euro als u een voertuig inzet plus 5.000 euro voor elk extra voertuig dat u inzet. Dus stel u heeft drie voertuigen in uw bezit dan is het: 9.000 + 2 x 5.000 = 19.000 euro. Het kapitaal moet aanwezig zijn in de vorm van eigen vermogen of een achtergestelde (durfkapitaal)lening. U kunt uw kredietwaardigheid uitsluitend aantonen met een (openings)balans eventueel aangevuld met een vermogensopstelling, en een verklaring van een AA- of RA-accountant.
  • Vakbekwaamheid U toont dit aan met een erkend vakdiploma ondernemer beroepsvervoer voor binnenlands en grensoverschrijdend vervoer. De bestuurder van de onderneming moet zelf het vakdiploma hebben gehaald, dus de eigenaar, een directeur of een vennoot. Ook een procuratiehouder of bedrijfsleider mag de vakbekwaamheid inbrengen, als deze vanuit de plaats van vestiging permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden van de onderneming. De NIWO stelt in die gevallen een onderzoek in. Als meerdere personen leiding geven moet minimaal een voldoen aan de eis. Het CCV neemt het examen af voor het vakdiploma ondernemer beroepsvervoer.
  • Betrouwbaarheid U toont dit aan met een integriteitsverklaring beroepsvervoer (IVB). Het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft deze verklaringen af. Alleen als uw rechtsvorm een eenmanszaak is, dan vraagt u een IVB aan via uw gemeente met het formulier VOG NP (natuurlijke personen). Alle andere rechtsvormen (B.V., V.o.f., maatschap) moeten de IVB aanvragen bij COVOG van het ministerie van Veiligheid en Justitie met het formulier VOG RP (rechtspersonen).
  • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel U toont dit aan met een uittreksel van uw inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

eigen rijder wordeneen Eurovergunning vraagt u aan met het aanvraagformulier. In de toelichting bij het aanvraagformulier kunt u nog eens uitgebreid lezen aan welke voorwaarden u moet voldoen. Het werkprogramma kapitaal, kunt u aan uw accountant overhandigen. Om een integriteitsverklaring beroepsvervoer aan te vragen heeft u het aanvraagformulier IVB/VOG nodig voor NP of voor RP, afhankelijk van uw rechtsvorm.

 

Complete aanvraag bestaat uit:

a. Aanvraagformulier Eurovergunning

b. Uittreksel Kamer van Koophandel, die overeenstemt met de situatie ten tijde van de aanvraag

c. Kopie vakdiploma('s)

d. Integriteitsverklaring Beroepsvervoer, niet ouder dan drie maanden.

e. (Openings-)balans, opgesteld door een RA- of AA-accountant en een door deze accountant ondertekende 'Verklaring inzake het minimaal aanwezige risicodragend kapitaal' conform het werkprogramma uit de aanvraagset.

 

Betaling

Binnen twee dagen na ontvangst van uw aanvraag stuurt de NIWO u een factuur voor de behandelingskosten van uw aanvraag. Als het factuurbedrag op de rekening van de NIWO staat bijgeschreven, gaat de NIWO verder met uw aanvraag.

 

Behandelingstermijn

De behandelingstermijn van een aanvraag bedraagt ten hoogste 8 weken. Deze termijn begint te lopen zodra alle noodzakelijk gegevens voor de beoordeling van uw aanvraag zijn ontvangen en de behandelingskosten op de rekening van de NIWO zijn bijgeschreven.

 

Beslissing

Per post ontvangt u de beslissing op uw aanvraag, de beschikking. Als uw aanvraag is toegewezen kunt u vanaf dat moment Eurovergunningbewijzen opnemen voor op uw voertuigen

 

De benodigde formulieren voor een aanvraag van een Eurovergunning kunt u downloaden vai de website van de NIWO.

 

 

 

VERGUNNINGPLICHT

 

Inleiding: Indien u een transportonderneming wilt starten of wilt leiden, is het hebben van het getuigschrift beroepsgroepenvervoer verplicht om te kunnen voldoen aan de eis van vakbekwaamheid. Dit geldt dus ook voor de " eigen rijders" maar ook voor bedrijfsopvolging en bedrijfsovername. Dus met andere woorden, voordat men aan de slag kan als transportondernemer, moet de onderneming beschikken over een vergunning. Om deze vergunning te kunnen aanvragen bij de NIWO, zowel voor nationaal – als ook voor internationaal vervoer, dient er binnen het bedrijf ten minste één vakbekwaam persoon aanwezig te zijn. Deze vakbekwaamheid is aan te tonen door het kunnen overleggen van het zogenaamde Getuigschrift Beroepsgoederenvervoer.

Inhoud van de opleiding: Het getuigschrift bestaat uit een vijftal modules; voor elke module dient het examen met goed gevolg afgelegd te worden met een 6 of hoger.

Ondernemer goederenvervoer - een wettelijk verplicht diploma!

Steeds meer chauffeurs wagen de stap en worden zelfstandig transportondernemer. De tendens in de markt is dat er steeds meer kleine bedrijfjes komen die als 'charter' opereren voor grotere transportondernemingen.

Of je nou klein wilt beginnen, of wanneer je ambities hoger liggen, één ding staat vast: voor je als transportondernemer aan de slag mag, moet je voldoen aan een aantal wettelijke eisen. In ieder geval moet je in het bezit zijn van het diploma Ondernemer goederenvervoer.

Je leert alles om als transportondernemer te starten. Leidt op voor een wettelijk verplicht diploma. De cursus Ondernemer goederenvervoer is bestemd voor iedereen die voor zichzelf wil beginnen als zelfstandig transportondernemer en wil voldoen aan de wettelijke eisen (nationaal en internationaal).

Deze cursus leidt je op voor de getuigschriften van vakbekwaamheid voor nationaal en internationaal beroepsvervoer voor goederen op de weg van het CCV. Na het afronden van deze cursus ben je prima in staat om zelfstandig aan de slag te gaan als transportondernemer.

ONDERNEMEREXAMEN

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl