Prijzen Examen vakbekwaamheid beroepsvervoer

 

 

 

Prijzen voor de ondernemersexamens voor de vakbekwaamheid beroepsvervoer

 

De examens worden dagelijks afgenomen op verschillende locaties in Nederland. U kunt in principe binnen 10 dagen reserveren mits er voldoende plek beschikbaar is.

  • De examens worden digitaal, via de computer, afgenomen. Digitale examens worden dagelijks afgenomen.

Je kunt je CCV-examen reserveren via Mijn CBR. Ook kun je hier je reservering wijzigen of raadplegen.  Inloggen doe je met je Digid - Je kunt datum, tijd en locatie zelf kiezen.

 

Alle examens worden digitaal afgenomen. 

 

 

Het CBR (centraal bureau rijvaardigheidsbewijszen) afdeling CCV Ondernemersexamens neemt het examen af voor het ondernemersdiploma beroepsvervoer. Tot 2008 werd dit gedaan door het CCV (stichting examenbureau beroepsvervoer), maar de taken van het CCV zijn overgaan naar het CBR.

 

De afdeling ondernemersexamens van CCV heeft als taak het uitgeven van getuigschriften met betrekking tot de vakbekwaamheid van ondernemers. De afdeling ondernemersexamens van CCV organiseert daartoe examens voor de vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg. Getuigschriften en vakdiploma's, verstrekt door de afdeling ondernemersexamens van CCV worden erkend door de overheid op grond van de wettelijke bepalingen uit de Verordening (EG) nr. 1071/2009 en de Wet Wegvervoer Goederen.

Voordat u aan de slag kunt als transportondernemer, moet u voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Eén van deze eisen is de eis van vakbekwaamheid. Vakbekwaamheid kunt u aantonen met het ondernemersdiploma, ook wel getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg. U heeft dit diploma/getuigschrift nodig om een Eurovergunning aan te vragen bij de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg. Om in het bezit te komen van het getuigschrift moet u binnen een periode van maximaal vijf jaar, zes examens behalen. Voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg moeten de onderstaande modules worden behaald:

  • Module B - Bedrijfsmanagement
  • Module C - Calculatie
  • Module F - Financieel Management
  • Module P - Personeelsmanagement
  • Module WG - Wegvervoer Goederen

 

De examens worden dagelijks afgenomen op verschillende locaties in Nederland. U kunt in principe binnen 10 dagen reserveren mits er voldoende plek beschikbaar is.

De examens worden digitaal, via de computer, afgenomen. Digitale examens worden dagelijks afgenomen.

Je kunt je CCV-examen reserveren via Mijn CBR. Ook kun je hier je reservering wijzigen of raadplegen.  Inloggen doe je met je Digid - Je kunt datum, tijd en locatie zelf kiezen.

 

Alle examens worden digitaal afgenomen. 

 

 

 

Examenplanning voor de ondernemerexamens voor het ondernemerdiploma beroepsvervoer

De examens worden dagelijks afgenomen op verschillende locaties in Nederland. U kunt in principe binnen 10 dagen reserveren mits er voldoende plek beschikbaar is.

De examens worden digitaal, via de computer, afgenomen. Digitale examens worden dagelijks afgenomen.

Je kunt je CCV-examen reserveren via Mijn CBR. Ook kun je hier je reservering wijzigen of raadplegen.  Inloggen doe je met je Digid - Je kunt datum, tijd en locatie zelf kiezen.

 

Alle examens worden digitaal afgenomen. 

 

 

Examenlocaties voor de ondernemerexamens voor het ondernemerdiploma beroepsvervoer

De examens worden dagelijks afgenomen op verschillende locaties in Nederland. U kunt in principe binnen 10 dagen reserveren mits er voldoende plek beschikbaar is.

  • De examens worden digitaal, via de computer, afgenomen. Digitale examens worden dagelijks afgenomen.

Je kunt je CCV-examen reserveren via Mijn CBR. Ook kun je hier je reservering wijzigen of raadplegen.  Inloggen doe je met je Digid - Je kunt datum, tijd en locatie zelf kiezen.

 

Alle examens worden digitaal afgenomen. 

 

 

 

Aanvragen examen voor de ondernemerexamens voor het ondernemerdiploma beroepsvervoer

De examens worden dagelijks afgenomen op verschillende locaties in Nederland. U kunt in principe binnen 10 dagen reserveren mits er voldoende plek beschikbaar is.

De examens worden digitaal, via de computer, afgenomen. Digitale examens worden dagelijks afgenomen.

Je kunt je CCV-examen reserveren via Mijn CBR. Ook kun je hier je reservering wijzigen of raadplegen.  Inloggen doe je met je Digid - Je kunt datum, tijd en locatie zelf kiezen.

 

Alle examens worden digitaal afgenomen. 

 

 

 

 

Vrijstellingen examen voor de ondernemerexamens voor het ondernemerdiploma beroepsvervoer

Vrijstellingen examen voor de ondernemerexamens voor het ondernemerdiploma beroepsvervoer Het examenbureau CBR/CCV beslist over vrijstellingen. Wij van TLEC kunnen hier geen uitspraken over doen. We helpen je hier wel graag op weg als je denkt dat je een vrijstelling kunt krijgen. Hier vind je meer informatie over vrijstellingen op de website van het examenbureau: https://cbr.nl/vrijstellingen

Als je een verzoek voor een vrijstelling voor een module wilt indienen, kun je eerst de lijst met meest voorkomende diploma's raadplegen. Als Je diploma op deze lijst voorkomt, wordt de vrijstelling vrijwel zeker toegekend. Je dient wel het aanvraagformulier in te vullen en de kosten te betalen. Daarna krijg je schriftelijk bericht van de toekenning van het verzoek. 

 Download aanvraag formulier vrijstellingen ondernemersdiploma 

Ook alsje diploma niet op de lijst staat kun je een vrijstellingsverzoek indienen. Om eventueel een vrijstelling toe te kunnen kennen, moet je diploma aan een aantal voorwaarden voldoen. Alleen diploma's van een afgeronde hogere of technische opleiding komen in aanmerking voor een vrijstelling. een propedeuse komt niet in aanmerking voor vrijstelling. Je diploma moet minimaal van een, aan de Ondernemersexamens, gelijkwaardig niveau zijn. De Ondernemersexamens worden op MBO4 niveau afgenomen. De gelijkwaardigheid moet zowel inhoudelijk als op onderwijsniveau aangetoond kunnen worden. 

Wil je weten of je een vrijstelling kunt krijgen? Vul het aanvraagformulier in en stuur dit samen met een kopie van je diploma's met bijbehorende cijferlijsten naar CCV Afdeling Ondernemersexamen, Postbus 1810, 2280 DV te Rijswijk. 

 Download aanvraag formulier vrijstellingen ondernemersdiploma 

Kosten Het aanvragen van een vrijstelling, ongeacht voor hoeveel modules u eventueel vrijstelling krijgt, brengt kosten met zich mee. Deze kun je terugvinden in het tarievenoverzicht.

Werkervaring/Erkenning van Verworven competenties (EVC-procedure) Als je denkt op basis van werkervaring in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een van de modules, kun je met een EVC-procedure uw werkervaring in een ervaringscertificaat laten omzetten. Dit certificaat kun je bij CCV Ondernemersexamens indienen bij je verzoek om vrijstelling. Meer informatie kun je vinden op http://www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl.

 

 

 

Contact met het examenbureau

Contact met het examenbureau afdeling Ondernemersexamens is bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur via telefoonnummer 088 227 77 00. e-mail: klantenservice.ccv@cbr.nl

Website http://www.cbr.nl/ondernemers Het postadres is: Postbus 1810 - 2280 DV Rijswijk. IBAN nummer NL65INGB0650460480

 

ONDERNEMEREXAMEN

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl