Cursusmodules vakbekwaamheid beroepsvervoer

 

Wanneer je het ondernemersdiploma (Getuigschrift Vakbekwaamheid) wilt behalen zijn er verschillende modules te volgen.

Alle modules zijn verplicht. Je kunt dus niet beslissen om een bepaalde module niet te doen omdat je die niet van belang vind. Zo moet je dus de module personeelsmanagement doen, ook al neem je geen personeel in dienst. En je moet de module internationaal goederen ook doen, ook ga je alleen binnen Nederland rijden. En je moet bijvoorbeeld de module financieel management ook doen, ook al heb je een boekhouder die voor je de boekhouding doet. Klik op de tabbladen hierboven voor meer informatie per module.

 • bedrijfsmanagement
 • personeelsmanagment
 • wegvervoer goederen 1 & 2
 • calculatie
 • finaniceel management

 

ondernemerdiplomas boeken bedrijfsmanagementOndernemersdiploma module Bedrijfsmanagement

Met de module Bedrijfsmanagement leert u niet alleen alles over de wettelijke kant van het oprichten van een onderneming, maar ook over het opstellen van een ondernemingsplan en uw onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten. Wat zijn belangrijke zaken in de bedrijfsvoering, hoe kunt u succesvol zijn, waarom moet een verlader of transporteur specifiek voor u kiezen? In deze module krijgt u een antwoord op deze vragen. U kunt deze module klassikaal volgen of kiezen voor de schriftelijke opleiding. De schriftelijke opleiding kunt u starten op ieder gewenst moment.

 

Globale inhoud module Bedrijfsmanagement

 • Marketing
 • Oprichten van een onderneming
 • Vestigingseisen
 • Ondernemingsplan
 • Aansprakelijkheid
 • Zekerheids- en pandrecht
 • Faillissementsrecht
 • Verzekeringen
 • Criminaliteit
 • Vervoersovereenkomsten.

 

Examen Bedrijfsmanagement

Het examen ondernemersdiploma bedrijfsmanagement voor de ondernemer omvat 30 meerkeuze vragen.
Duur van het examen is 60 minuten en gaat via een computerexamen.
Er mogen geen naslagwerken gebruikt worden voor dit examen.
Examenvorm: online
Aantal vragen: 30 meerkeuzevragen
Duur: 60 minuten
Slaagnorm 19 vragen van de 30 goed (65%)
Toelatingseisen / meenemen naar het examen: een wettig legitimatiebewijs en de oproep voor het examen
Uitslag: 5 jaar geldig
Extra informatie: geen naslagwerken
Examenmomenten: praktisch elke werkdag afhankelijk openingtijden examenlocatie
Examenlocaties: diverse locaties in Nederland

 

 

 

 

ondernemerdiplomas boeken bedrijfsmanagementOndernemersdiploma module Personeelsmanagement

De module Personeelsmanagement is bestemd voor transportondernemers in spe. U wordt wegwijs gemaakt in de wet- en regelgeving en leert waaraan u moet denken bij het aannemen en werken met personeel. De opleiding is bedoeld voor personen die een bedrijf willen starten of leiding willen geven in het goederenvervoer. De deelnemers vergroten hun kennis en vaardigheden op het gebied van wet- en regelgeving en de in-, door- en uitstroom van personeel. U kunt deze module klassikaal volgen of kiezen voor de schriftelijke opleiding. De schriftelijke opleiding kunt u starten op ieder gewenst moment.

 

Globaal overzicht module Personeelsmanagement

 • Algemene sociale wetgeving
 • Documenten
 • Personeelsplanning
 • Leiding geven
 • Hulpverlenende en controlerende instanties
 • CAO
 • Arbeidstijdenwetgeving

 

Examen module Personeelsmanagement

Het ondernemersdiploma examen personeelsmanagement ondernemer omvat 30 meerkeuze vragen. Duur van het ondernemersdiploma examen is 60 minuten en gaat via een computerexamen. De CAO en de arbeidstijdenwetgeving mogen als naslagwerk gebruikt worden voor dit examen

Examenvorm: online
Aantal vragen: 30 meerkeuzevragen
Duur: 60 minuten
Slaagnorm 19 vragen van de 30 goed (65%)
Uitslag: 5 jaar geldig
Extra informatie: naslagwerken Arbeid-, rij- en rusttijden Wegvervoer en de CAO Busvervoer
Examenmomenten: praktisch elke werkdag afhankelijk openingtijden examenlocatie
Examenlocaties: diverse locaties in Nederland

 

ondernemerdiplomas boeken wegvervoer goederenOndernemersdiploma module Wegvervoer Goederen 1 & 2

De branchespecifieke module Wegvervoer Goederen is noodzakelijk indien u werkzaam wilt zijn in het goederenvervoer. Naast het goederenvervoer wordt aandacht besteed aan logistieke dienstverlening. Bovendien gaat deze module dieper in op branchespecifieke wetgeving, zoals de Wet Goederenvervoer over de Weg. De opleiding is bedoeld voor ondernemers die een transportbedrijf willen beginnen. Onderdelen van de opleiding worden ook aanbevolen voor chauffeurs, kwaliteitsmanagers, bedrijfsleiders, administrateurs en acquisiteurs die werkzaam zijn in de transportbranche. Daarnaast is deze opleiding voor die personen die vanuit hun functie in dienst van overheid of bedrijfsleven te maken hebben met de transportbranche. De deelnemers vergroten hun kennis en vaardigheden op het gebied van goederenvervoer binnen Nederland en voertuigkennis. U kunt deze module klassikaal volgen of kiezen voor de schriftelijke opleiding. De schriftelijke opleiding kunt u starten op ieder gewenst moment.

 

Globale inhoud module Wegvervoer (inter)nationaal Goederen

 • Logistieke begrippen en activiteiten
 • Effectiviteit en efficientie
 • Distributieve activiteiten en distributief vervoer
 • Vormen van dienstverlening
 • Gecombineerd vervoer
 • Ritplanning, Ritadministratie en ladingsdocumenten
 • Communicatie en telematica
 • Vestigingsplaats, Infrastructuur en Ruimtelijke ordening
 • Lastdragers en verpakking
 • Laad- en losmiddelen
 • Kwaliteitssystemen
 • Vestigingseisen
 • Voertuigdocumentatie
 • Kenmerken en type voertuigen
 • Milieu en geluidshinder
 • Technische uitvoering voertuigen
 • Veiligheid voertuigen
 • Exploitatie voertuigen
 • Vervoer gevaarlijke stoffen
 • Vervoer bederfelijke goederen
 • Vervoer levende dieren.
 • Internationale markten voor het wegvervoer
 • Handelingen bij grensoverschrijding
 • Vervoersovereenkomsten CMR
 • Documentatie
 • Douane
 • Sociale aspecten buiten Nederland.
 • Internationaal vervoer gevaarlijke stoffen
 • Internationaal vervoer bederfelijke goederen
 • Internationaal vervoer levende dieren.

 

Examen Wegvervoer Goederen

Het ondernemersdiploma examen wegvervoer goederen omvat 2 examens wegvervoer goederen deel 1 omvat 30 vragen en wegvervoer goederen deel 2 zijn 28 vragen. Duur van elk van het ondernemersdiploma examen wegvervoer goederen is 60 minuten en gaat via een computerexamen. De Wet en Regeling Wegvervoer Goederen, het AVC, het CMR, de landendocumentatie en de Regeling Voertuigen mogen als naslagwerk gebruikt worden voor dit examen.

Examenvorm: online
Aantal vragen: 1 x 30 en 1 x 28 meerkeuzevragen
Duur: 60 minuten per examen
Slaagnorm 19 vragen
Uitslag: 5 jaar geldig
Extra informatie: naslagwerken Wet Wegvervoer Goederen (WWG) en de Regeling Wegvervoer Goederen (RWG), de AVC 2002, de CMR, de landendocumentatie en de Regeling Voertuigen (H5: Afd. 3, 12, 18 en H6)
Examenmomenten: praktisch elke werkdag afhankelijk openingtijden examenlocatie
Examenlocaties: diverse locaties in Nederland

 

 

ondernemerdiplomas boeken internationaal goederenOndernemersdiploma module Internationaal Goederen

Dit is examen is opgeven en opgegaan in de module wegvervoer goederen.

 

 

ondernemerdiplomas boeken calculatieOndernemersdiploma module Calculatie

Goed weten hoe uw kosten gedragen worden, een gedegen kostprijs opstellen, weten welke marge u nodig heeft en dus weten hoe ver u wel of niet kunt inleveren op de tarieven. Cruciaal om te overleven in de sector . Haalt u slechts werk binnen of levert u toegevoegde waarde waaraan ook een prijskaartje mag hangen? De examens van de module Calculatie worden voor de doelgroepen goederenvervoer, taxi en bus specifiek aangeboden. Per examen komen dezelfde aspecten aan bod waarbij de casustiek betrekking heeft op goederenvervoer, dan wel taxi- of busvervoer. U kunt deze module klassikaal volgen of kiezen voor de schriftelijke opleiding. De schriftelijke opleiding kunt u starten op ieder gewenst moment.

 

Globaal overzicht module Calculatie

 • Kostprijsberekening
 • Kosten van het voertuig of de combinatie
 • Loonkosten
 • Het toevoegen van de winst.
 • Verkoopprijs bepalen
 • Vormen van leasing
 • Omslagpunt lease-huur berekening

 

Examen module Calculatie

Het schriftelijk ondernemersdiploma examen calculatie voor de ondernemer omvat case-vorm. Duur van het examen is 90 minuten en gaat via een schriftelijk examen. Er mogen geen naslagwerken gebruikt worden voor dit examen (rekenmachine krijgt u ter beschikking). Mogelijk zal medio 2018 dit examen overgaan van schriftelijk naar computer examen.
Examenvorm: digitaal
Aantal vragen: variabel aantal (meerkeuze) vragen
Duur: 90 minuten
Slaagnorm 55%
Uitslag: 5 jaar geldig
Extra informatie: U krijgt tijdens het examen een rekenmachine van CCV te leen
Examenmomenten: praktisch elke werkdag afhankelijk openingtijden examenlocatie
Examenlocaties: diverse locaties in Nederland

 

 

ondernemerdiplomas boeken financieel managementOndernemersdiploma module Financieel Management

Startende ondernemers willen vanzelfsprekend een financieel gezond bedrijf. Om dit te realiseren en nog belangrijker om een gezond bedrijf te blijven, is Financieel Management belangrijk. In deze module worden de elementaire beginselen van goed Financieel Management behandeld, zodat uw bedrijf niet alleen bij tegenwind overeind blijft maar ook nog steeds succesvol is. Nu en in de toekomst. De opleiding is bedoeld voor personen die een bedrijf willen starten of leiding willen geven aan een bedrijf in het goederen- of personenvervoer. Of voor diegenen die meer willen weten over financieel management. De deelnemers vergroten hun kennis en vaardigheden op het gebied van boekhouden en financiele analyse. U kunt deze module klassikaal volgen of kiezen voor de schriftelijke opleiding. De schriftelijke opleiding kunt u starten op ieder gewenst moment.

 

Globaal overzicht module Financieel Management

 • Balans en resultatenrekening
 • Opbouw boekhouding
 • Dagboeken, grootboeken, kolommenbalans
 • Kruisposten en vraagposten
 • BTW
 • Bijboekhouding/subadministratie
 • Werking computersystemen
 • Financiering/aantrekken van vreemd vermogen
 • Analyse van de jaarstukken
 • Kengetallen quick ratio, current ratio, solvabiliteit

 

Examen module Financieel Management

Het schriftelijk ondernemersdiploma examen financieel management voor de ondernemer omvat meerkeuze vragen en een case-vorm. Duur van het ondernemersdiploma examen is 90 minuten en gaat via een schriftelijk examen. Er mogen geen naslagwerken gebruikt worden voor dit examen (rekenmachine krijgt u ter beschikking). Mogelijk zal medio 2018 dit examen overgaan van schriftelijk naar computer examen.

Examenvorm: digitaal
Aantal vragen: 20 meerkeuzevragen plus een aantal sleepvragen en open vragen
Duur: 90 minuten
Slaagnorm 55%
Uitslag: 5 jaar geldig
Extra informatie: U krijgt tijdens het examen een rekenmachine van CCV te leen
Examenmomenten: praktisch elke werkdag afhankelijk openingtijden examenlocatie
Examenlocaties: diverse locaties in Nederland

ONDERNEMEREXAMEN

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl